March 28, 2006

kepada seseorang

jumpa kita ditengah samudra
pada sebuah kapal "irCa"
suara kita dihempas gelombang
sukma kita diterbang camar
walau tak berjumpa mata

minggu 5798

No comments: